PRZYBYLSKI I INNI

Termin: 16.11.2016
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 16, s. 42

PRZYBYLSKI I INNI    O ROLI KRAKOWA I REGIONU 
W KULTURZE EPOKI OŚWIECENIA 

Cykl konferencji naukowych: 

między dwieście sześćdziesiątą rocznicą urodzin (1756)           
a dwusetną rocznicą śmierci (1819)  Jacka Idziego Przybylskiego 

Spotkanie I  Termin: 16 listopada 2016 r. Miejsce: Gołębia 16, s. 42 
 
Program 

9.00 Rozpoczęcie 

  • Teresa Kostkiewiczowa, Centrum – prowincja? Wstęp do refleksji o cechach szczególnych oświecenia w regionie krakowskim 
  • Marcin Cieński, Oświeceniowe regiony i prowincje  

 

ok. 10.20 – ok. 10.40: przerwa 

  • Aleksandra Norkowska, Obraz Krakowa w oświeceniowych kompendiach wiedzy (rekonesans) 
  • Krystyna Maksimowicz, Biskup Kajetan Sołtyk w poezji okolicznościowej czasu deportacji do Rosji (lata 1767-1773) 

 

Dyskusja 12.15

      Przerwa obiadowa 14.45 

  • Tomasz Chachulski, Franciszek Karpiński w  Krakowie 
  • Klaudia Socha, Jacek Przybylski jako wydawca 
  • Dominika Świątoniowska, Udzielnego książątka zmagania z Uniwersytetem (o Stanisławie Wodzickim) 

 

 Dyskusja

Data opublikowania: 03.11.2016
Osoba publikująca: Janusz Smulski