PRZYBYLSKI I INNI O ROLI KRAKOWA I REGIONU W KULTURZE EPOKI OŚWIECENIA

Termin: 02.06.2017
Miejsce: Kraków, Gołębia 16, s. 42

Cykl konferencji naukowych: między dwieście sześćdziesiątą rocznicą urodzin (1756) a dwusetną rocznicą śmierci (1819) 

Jacka Idziego Przybylskiego

Spotkanie II
Termin: 2 czerwca 2017 r.
Miejsce: Gołębia 16, s. 42

 

Program

9.15
•    Rozpoczęcie
•    Stanisław Janeczek (KUL), Meandry filozofii krakowskiej doby oświecenia
•    Franciszek Ziejka (UJ), Jacek Idzi Przybylski i początki Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
ok. 10.30 – ok. 10.55: przerwa
•    Jacek Wójcicki (IBL PAN), Jacka Idziego Przybylskiego klucz do języka polskiego
•    Danuta Hombek (UJK), Twórczość Jacka Idziego Przybylskiego w ogłoszeniach prasy warszawskiej XVIII wieku
•    Dyskusja
12.50
Przerwa obiadowa
14.45
•    Artur Timofiejew (UMCS), „Parnaski" klasycyzm Jacka Idziego Przybylskiego
•    Bożena Mazurkowa (UŚ), Galicyjskie szlaki podróżników w czasach oświecenia
•    Dyskusja

Data opublikowania: 24.05.2017
Osoba publikująca: Janusz Smulski