KOLOKWIA KRAKOWSKIE XIV

Termin: 08.05.2013
Miejsce: Kraków, ul. Gołębia 16, sala 42

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

zaprasza na kolokwium na temat:
Estetyka dzieła. Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa

Spotkanie IV: 8–9 maja 2013 roku

Miejsce obrad: ul. Gołębia 16, sala 42

 

Plakat

Program

8 maja
 
15.15
 • Otwarcie
 • Barbara Judkowiak, Synkretyzm i eklektyzm w dziele Franciszki U. Radziwiłłowej
 • Tomasz Chachulski, Oświeceni i doświadczenia poetyckie czasów saskich: rekonesans
16.30
 • Przerwa na kawę
16.45
 • Aleksandra Norkowska, Między pięknem a brzydotą. Portret miejskiej zbiorowości w piśmiennictwie Oświecenia
 • Emiliano Ranocchi, Latanie balonem i literatura. O przemianie postrzegania świata na przełomie XVIII i XIX wieku (Jean Paul, Potocki)
 • Dyskusja
9 maja
 
9.30
 • Bożena Mazurkowa, Estetyczne pogranicza poetyckich drobiazgów Kniaźnina. Uwarunkowania lekturowe
 • Grzegorz Zając, Konfederat-reformator. Wolność w przedemigracyjnej poezji Józefa Wybickiego
10.30
 • Przerwa na kawę
10.45
 • Marek Dębowski, Teatr do słuchania a teatr do patrzenia w XVIII w. Zmierzch estetyki klasycznej na scenach europejskich
 • Marek Piechota, Jeszcze o psach i chartach z „Pana Tadeusza". Słynne w mickiewiczologii lapsus calami i jego domniemane klasycystyczne źródło
Dyskusja
 
13.30
 • Obiad i podsumowanie cyklu
Data opublikowania: 27.05.2013
Osoba publikująca: Janusz Smulski