O godności w literaturze

Termin: 26.02.2014
Miejsce: Kraków ul. Gołębia 16, sala 42

Wydział Polonistyki UJ

Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu
zaprasza na 
 
PRELEKCJE KRAKOWSKIE
Wieczór II
Profesor Julian Maślanka
 
O godności w literaturze 
 
 
ul. Gołębia 16, sala 42
 
Data opublikowania: 24.02.2014
Osoba publikująca: Janusz Smulski