Odeszła Profesor Barbara Czwórnóg-Jadczak

Termin: 16.01.2015

16 stycznia 2015 zmarła Profesor Barbara Czwórnóg-Jadczak, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Zakładu Historii Literatury Polskiej. Była badaczką literatury polskiej osiemnastego i dziewiętnastego wieku, skupiała zainteresowania naukowe m.in. na twórczości Franciszka Wężyka, któremu poświęciła monografię (Klasyk aż do śmierci. Twórczość literacka Franciszka Wężyka, Lublin 1994), poezji epoki napoleońskiej, powieści gotyckiej, dialogu klasyków z romantykami (jej ostatnia książka to Klasycy i romantycy. Spór i dialog, Lublin 2012) i innych zagadnieniach, co znalazło odbicie w licznych publikacjach naukowych. Jest autorką przedstawiających twórczość Anny Mostowskiej i Tymona Zaborowskiego rozpraw w edycji Pisarze Polskiego Oświecenia (pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, Warszawa 1996). Była też redaktorką ważnych tomów zbiorowych: Literatura – Historia – Natura - tom studiów ofiarowanych prof. dr hab. Alinie Aleksandrowicz, Lublin 2002/2003 i Obrazy kultury polskiej w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lublin 2004 oraz (wraz z M. Chachaj) Rok 1809 w literaturze i sztuce, Lublin 2011.

Pani Profesor chętnie utrzymywała kontakty z Wydziałem Polonistyki UJ. Uczestniczyła m.in. w organizowanych przez Katedrę Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu „Kolokwiach Krakowskich"

Data opublikowania: 22.01.2015
Osoba publikująca: Janusz Smulski